Grupās vienu reizi nedēļā notiek psihologa nodarbības, kurās:
• Palīdz bērnam sevi labāk saprast, pilnveidot saskarsmes iemaņas, psiholoģiski sagatavoties skolas gaitām;
• Sniedz pedagogiem konsultācijas bērnu audzināšanā;
• Sniedz atbalstu bērniem adaptācijas procesā;
• Veic bērni attīstības dinamikas izpēti u.c.