PPII „Apelsīnu pasaka” pasākumi 2017/2018 m.g.

Septembrī:

–  ,,Zinību diena”

– Izstāde  ,,Pilādžu laiks ”

– ,, Rudens sporta svētki ”

Oktobrī:

– Radošās pēcpusdienas  ar vecākiem,, Rudens ziedu krāšņumā”

-Temātiskā nedēļa,, Mazā bērna emocijas”

-,,Teātra dienas”

Novembrī:

– 18.novembris ,, Svinīga liniāle ”

–  Izstāde ,, Latvija mana dzimtene”

– Tematiskā pēcpusdiena ,, Mana Latvija ”

– Rudens svētki,,Mārtiņa gailīši dancīti veda”

– Jautrās pēcpusdienās grupās ,,Kas sanāca sētiņā”

Decembrī:

– izstāde ,,Ziemassvetki”
– Pieredzes apmaiņa ar vecākiem ,, Dāvana”.

– Ziemassvētku  pasākumi ar vecākiem iestādes zālē.

Janvārī:

– Ziemas sporta svētki

-1.pusgada mācību un audzināšanas darba analīze – ped.sēde

– mākslas centru izveide grupās

-Bērnu dārza dzimšanas diena

-Bērnudārza dzimšanas diena

– Skatuves runas konkurss ,, Maza bērna valodiņa ”

Februāris :

Izstāde galerijā ,,Sveces”

-Jautrais brīdis ,,Valentīndiena ”

-Masļeņicas svinēšana

– Jautrais  brīdis ,,Meteņdiena”

– Pasakas un teatr.uzvedums grupās ar roku un pirkstiņlellēm.

Marts:
– Izstāde ,,Vecmāmiņas pūra lādes”

– Radošās darbnīcas ,, Pavasaris klāt”

– Izstāde ,,Es gaidu Lieldienas” Bērnu un vecāku kopīgi gatavotie darbiņi.

– Pasākums ,,Lieldienu svinēšana”

Aprīlis:

-Rotaļu spēles pastaigas laikā
– Katrai grupai kopīgs pasākums ar vecākiem
– Temātiskā nedēļa ,,Profesijas”

Maijs

–  Māmiņām veltīts svētku koncerts.

Jūnijs:

05.06. 2017.    Sporta svētki

21.06.2017.    Jāņu  ielīgošana

 

 

 

Laipni aicināti esošo un topošo audzēkņu vecāki!

  • Lūgums pieteikt savu vizīti pa tālr. 25561034/29542947