Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 8 grupiņas:
Grupa „Zvaigznītes” no 1.6 līdz 3 gadiem
Grupa „Mārītes” no 1.6 līdz 3 gadiem;

Grupa „Saulītes” no 3 līdz 7 gadiem;

Grupa „Ežuki” no 3 līdz 7 gadiem;

Grupa “Zaķīši” no 1.6 līdz 3 gadiem

Grupa „Apelsīniņi” no 1,6 līdz 3 gadiem.

Grupa ,,Cālīši” no 1.6 līdz 3 gadiem

Grupa ,,Bitītes “ no 1.6 līdz 3 gadiem